Een vrouw is dinsdag in Almelo aangehouden omdat zij voor minimaal 200.000 euro zou hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (pgb's). 

Dat meldt de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, woensdag. De woning van de vrouw is doorzocht en goederen en administratie zijn in beslag genomen..

De vrouw was eerst curator en later bewindvoerder van een hulpbehoevend persoon. In die hoedanigheid declareerde zij zorg die niet was geleverd. Ook voerde ze familieleden op als zorgverleners, terwijl die geen hulp verleenden.

De woning van de vrouw is doorzocht. Er zijn spullen en administratie in beslag genomen, aldus de directie Opsporing van de Inspectie SZW.

Een persoonsgebonden budget, oftewel pgb, is een door de overheid verleend geldbedrag waarmee mensen de zorg of begeleiding kunnen inkopen die zij nodig hebben.