Sectie op het lichaam van de in juli overleden Iris van den Hooff (23) wijst erop dat de doodsoorzaak waarschijnlijk geen zelfmoord is.

''Wij gaan er vanuit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen'', zegt advocaat Richard Korver van de nabestaanden dinsdag. ''Daarom is de familie ook zo boos dat politie en justitie daar geen onderzoek naar willen doen.''

De vrouw overleed op 6 juli 2014 in Groningen. ''Binnen 24 uur kwam de politie tot de conclusie dat Iris zichzelf om het leven had gebracht. Dit ondanks sterke aanwijzingen van de familie dat dit niet zo zou zijn'', vertelt Korver.

Volgens de advocaat is uit het dossier gebleken dat de schouwarts zich ''heeft laten beïnvloeden door zogenaamde tactische en bovendien onjuiste informatie''. Mede daarop zijn de conclusies voor zelfmoord gebaseerd, stelt hij.

Gezichtsverlies

Toch wil het Openbaar Ministerie de zaak niet onderzoeken. Korver: ''De familie meent dat het OM de ingenomen positie alleen vanwege het voorkomen van gezichtsverlies wenst te handhaven. Zij kan zich niet voorstellen dat het normaal is om geen nader onderzoek te doen bij gerede twijfel of er sprake is van een levensdelict.''

Het OM zag eerder geen aanleiding voor sectie. Burgemeester van Groningen Ruud Vreeman gaf in augustus toch toestemming voor het opgraven van het lichaam van de vrouw.

Daarna heeft de familie een forensisch patholoog alsnog sectie laten verrichten. Die trof daarbij aanwijzingen aan voor een misdrijf, aldus Korver.

Afdwingen

Daarom heeft de familie een zogenoemde artikel 12-procedure aangespannen bij het gerechtshof. Op die manier willen de nabestaanden alsnog bij de rechter een onderzoek afdwingen. Het hof kan het OM alsnog opdracht geven voor een nader onderzoek.
 
''Wij zijn ervan overtuigd dat het toch om zelfdoding gaat'', reageerde een OM-woordvoerster. ''Hoe triest het ook is, wij zien het echt anders. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan.''
 
Het OM heeft ook de bevindingen gelezen van de sectie die de familie heeft laten doen. ''Alle informatie is op tafel gelegd. Wij staan nog steeds achter ons besluit.''