Nederlanders vanaf 65 jaar oud zijn steeds vaker het slachtoffer van geweld. Ruim 23.000 65-plussers is in 2013 mishandeld of bedreigd.

Dat is één op de honderd ouderen in Nederland. In 2008/2009 waren dat nog één op de tweehonderd 65-plussers.

Het aantal mishandelde ouderen ligt wel onder het landelijk gemiddelde. Vorig jaar werd ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders vanaf vijftien jaar slachtoffer van geweld.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag bekend.

Mannen

Zo'n 1,1 procent van de oudere mannen is vorig jaar het slachtoffer van geweld geweest. Dat is vaker dan vrouwen, waarvan 0,7 procent mishandeld of bedreigd is.

Daarnaast is het aantal mannelijke 65-plussers dat met geweld te maken heeft gehad flink gestegen. Vijf jaar geleden was slechts 0,7 procent slachtoffer van geweld. Ook bij vrouwen is het percentage geweldsslachtoffers gestegen.

Bij ruim twee van de vijf mishandelingen is de dader een bekende van het slachtoffer. Bijna tien procent van de daders is een familielid. Bij Nederlanders vanaf 15 jaar is dat percentage zo'n twintig procent.

Ouderen worden opmerkelijk vaak door een buurtgenoot mishandeld of bedreigd. Bij 66,9 procent van de geweldsdelicten wordt door iemand uit dezelfde buurt gepleegd. Het landelijk gemiddelde ligt op 47,4 procent.

Video: verklaring CBS