Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties dat 25 jaar geleden werd opgesteld is aan een opfrisbeurt toe. Het verdrag moet ook aandacht gaan schenken aan de toegenomen invloed van media op de levens van kinderen.

Kinderen en deskundigen op het gebied van media en digitale rechten pleiten hiervoor in een manifest dat ze maandag overhandigen aan Kinderombudsman Marc Dullaert.

Het manifest 'Recht op Mediawijsheid' is geïnspireerd het Verdrag inzake de rechten van het kind van de VN dat op 20 november 1989 van kracht werd. In die tijd bestond de mediawereld voornamelijk uit televisie, radio, kranten en tijdschriften. Internet bestond alleen in wetenschappelijke kringen.

Kinderen van nu leven in een bijna volledig gedigitaliseerde wereld waarin internet een hoofdrol speelt. Iedereen is overal en altijd met elkaar verbonden met tablet, smartphone of laptop. In het Kinderrechtenverdrag blijft dat aspect onbesproken.

Mediawijze kinderrechten

Het manifest dat maandag wordt gepresenteerd bevat tien zogenoemde mediawijze kinderrechten, zoals: Kinderen hebben het recht op toegang tot internet, Kinderen hebben het recht op veilige media, kinderen hebben het recht op online privacy en kinderen hebben het recht op bescherming tegen schadelijke beelden en teksten.

De moderne mediarechten zijn afgeleid van de oorspronkelijke artikelen in het verdrag van 1989.

De overhandiging van het manifest in Den Haag is onderdeel van de Week van de Mediawijsheid, een initiatief van expertisecentrum Mediawijzer. Dit is opgericht in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin. De organisatie wil de mediawijsheid van kinderen van 0 tot 18 jaar bevorderen.