De stichting achter Giro555, de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), werkt niet naar behoren. Daardoor komt het ingezamelde geld niet bij de juiste organisaties. Ook wordt er slecht samengewerkt. 

Dat concludeert De Correspondent na het lezen van een rapport dat door een door de SHO aangestelde commissie werd opgesteld. 

Het rapport werd in februari afgerond, maar de inhoud werd niet naar buiten gebracht. Ingewijden vertelden De Correspondent dat de adviescommissie een persconferentie wilde geven over het rapport, maar dat het bestuur van de SHO dat niet wilde. 

In het rapport zou door de commissie worden gesproken over "oplopende discussies" binnen de SHO, "instabiliteit" en "wrevel".

Slechte verdeling

Een belangrijk kritiekpunt dat de commissie aandraagt, is de slechte verdeling van het ingezamelde geld. Zo ging het merendeel van het geld dat werd ingezameld met de Giro555-actie voor Syrië naar organisaties die relatief weinig ervaring in het rampgebied hadden, "of zelfs naar organisaties die nog helemaal geen noodhulp hadden geboden in Syrië (Care Nederland en World Vision)."

Reden voor de slechte verdeling is volgens De Correspondent de verdeelformule van de SHO. Volgens die formule krijgen de grootste organisaties automatisch het grootste deel van het geld. De aard en context van de ramp wordt niet meegenomen in de besluitvorming over welke organisaties de grootste bedragen krijgen.

De commissie noemt die formule "geen houdbare werkwijze". Kijken naar de specialismes van de organisaties zou logischer zijn: "Is het bijvoorbeeld een vluchtelingencrisis, dan zijn sommige organisaties daarin gespecialiseerd. Gaat het vooral om gezondheidszorg, zoals nu met ebola, dan is dat weer de specialiteit van andere organisaties."

Samenwerking

Ook de samenwerking tussen de directeuren van de tien hulporganisaties, die samen het bestuur van de SHO vormen, laat te wensen over. "Ingewijden vertellen dat deze directeuren 'elkaar naar het leven staan' en elkaar 'niet serieus nemen'", meldt De Correspondent

"De bestuursleden zijn vooral bezig met het binnenhalen van zoveel mogelijk geld voor de eigen organisatie. Elke directeur is ervan overtuigd dat de aanpak of doelgroep van zijn of haar organisatie superieur is."

Volgens de onderzoekscommissie moet er dan ook een andere bestuursvorm gekozen worden, waarbij het bestuur voor meer dan de helft komt te bestaan uit onafhankelijke externen.

Reactie SHO

René Grotenhuis, voorzitter van SHO, stelt dat er "met dit rapport in de hand" al vele veranderingen zijn doorgevoerd. Hij stelt dat de SHO al sinds media 2013 een traject heeft ingezet "om bestuurlijke vernieuwing continue door te voeren". 

Grotenhuis: "Het afgelopen jaar hebben we de inhoud van het rapport en de wijze waarop we de adviezen opvolgden besproken met vele relaties en partners, zowel met de hulporganisaties als het maatschappelijke veld. We hebben daarom ook nooit de wens of de illusie gehad dit rapport geheim te houden."

Giro555 begint zaterdag een nationale actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen ebola.