Het met poliovirus besmet water dat begin september terecht was gekomen in de Belgische rivier de Laan, heeft de Westerschelde niet bereikt. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemeld.

De angst bestond dat het besmette water ook in Nederland terecht zou komen. Uit onderzoek is nu gebleken dat dit niet is gebeurd.

In water- en slibmonsters uit de Westerschelde werd geen poliovirus aangetroffen. Ook in mosselen zat het niet. ''Gezien het tijdsverloop sinds de lozing en de verdunning in de rivieren, wordt geen poliovirus in de Westerschelde meer verwacht", aldus het RIVM vrijdag.

Eerder werd al duidelijk dat er geen gevaar voor de volksgezondheid was. Het besmette water is, eenmaal in Nederland, namelijk al zo verdund dat mensen geen gevaar lopen als ze ermee in aanraking komen.

Wel werd destijds gewaarschuwd om oesters, kokkels en mosselen die ten oosten van de lijn Kruiningen-Perkpolder werden geraapt, vóór consumptie te koken of te stomen. Het virus kan zich namelijk in rauwe schelpdieren ophopen.

Gevaccineerd

Langs de Westerschelde ligt een aantal gemeenten waar relatief veel inwoners niet gevaccineerd zijn tegen polio, meestal om geloofsredenen. Mocht het poliovirus in een niet-gevaccineerde gemeenschap terechtkomen, dan zou het zich makkelijk kunnen verspreiden en ziekte veroorzaken.

In de Laan in België is begin september 45 liter water gestroomd dat besmet is met het poliovirus. Door een fout bij een farmaceutisch bedrijf in Rixensart kwam het via een waterzuiveringsstation in de rivier terecht.