Professor Philip Eijlander (57) treedt om gezondheidsredenen terug als rector-magnificus van Tilburg University.

De rector, die in augustus 2011 mede de aanzet gaf tot de ontmaskering van wetenschapsfraudeur Diederik Stapel, lijdt aan de ziekte van Parkinson.

Eijlander gaat niet weg, maar keert terug als hoogleraar staats- en bestuursrecht aan Tilburg Law School. Hij blijft leiding geven aan de universiteit totdat een opvolger is benoemd.

De rector kreeg waardering voor het feit dat hij onmiddellijk een onderzoekscommissie instelde, toen drie jonge onderzoekers in augustus 2011 bij hem aanklopten met vermoedens van fraude door Stapel.

Na onderzoek bleek de hoogleraar sociologie in zeker 55 van de 130 onderzochte artikelen en in 10 boekhoofdstukken gefraudeerd te hebben.

Schuldbekentenis

Eijlander dwong naar eigen zeggen Stapel op onorthodoxe wijze tot een schuldbekentenis door aan te bieden alle deelnemers aan diens laatste twee wetenschappelijke onderzoeken nog eens te bezoeken.

"Daar heb ik hem 24 uur voor gegeven en toen heeft Diederik zich ziek gemeld. Na dat weekend was het dus voor mij al wel duidelijk", aldus Eijlander destijds op de website van zijn universiteit.

Diederik Stapel kreeg behalve ontslag ook een werkstraf van 120 uur. Daarnaast moest hij afzien van het recht op een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.