Relatief veel kinderen zijn betrokken bij pogingen om af te reizen naar het gebied van de gewapende strijd in het Midden-Oosten.

Dat blijkt uit cijfers die woensdag zijn bekendgemaakt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Tot op heden is 33 keer melding gemaakt van kinderen die zouden vertrekken. Het gaat om 25 kinderen die mogelijk in gezinsverband zouden afreizen. In acht andere gevallen waren het individuele minderjarige potentiële vertrekkers.

Omdat de zorgelijke ontwikkelingen rond jihadisme in Nederland zich doorzetten, blijft het dreigingsniveau in Nederland ongewijzigd 'substantieel', meldt het NCTV. Het betekent dat de kans op een terroristische aanslag reëel is.

Tegoeden

In de voortgangsrapportage van het actieprogramma tegen jihadisme staat verder dat sinds de start van dat programma van vijf mensen de financiële tegoeden zijn bevroren. Ook zijn van ruim vijftig personen sociale uitkeringen en toelagen stopgezet.

De afgelopen twee jaar zijn ongeveer 160 Nederlanders uitgereisd. Voor zover bekend zijn er achttien omgekomen in de strijd of door luchtaanvallen van de internationale coalitie tegen de jihadisten. Ongeveer honderd Nederlanders zijn nog in het gebied, onder wie zo'n dertig vrouwen. Een dertigtal jihadreizigers is teruggekeerd.

Vier dingen die u moet weten over IS l Dossier IS