Hilversum verbiedt het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling in het centrum van de plaats. Hilversum is daarmee voor zover bekend de eerste grotere Nederlandse gemeente met een formeel vuurwerkverbod. 

Het stadsbestuur heeft het verbod deze week bekendgemaakt in een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum pleit al jaren voor een vuurwerkverbod, gezien de grote ongelukken die er elk jaar weer gebeuren en de schade die ontstaat door het afsteken van vuurwerk.

Hij wil eigenlijk heel Hilversum vuurwerkvrij maken.

Maatregelen

In juli dit jaar werd besloten dat de verkoop van vuurwerk voortaan alleen mag op 30 en 31 december, een dag korter dan voorgaande jaren. Het afsteken van vuurwerk is louter nog toegestaan op Oudejaarsavond van 18.00 uur tot 02.00 uur.

Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om bepaalde straten of wijken vuurwerkvrij te verklaren.

Vergunningen

Verdere maatregelen van het Kabinet om vuurwerkoverlast tegen te gaan zijn een vergunningstelsel voor vuurwerkimporteurs, het aanspreken van post- en pakketdiensten op hun verantwoordelijkheden en dwangsommen voor transporteurs die de regels overtreden.

Daarnaast komt er een voorlichtingscampagne voor vuurwerkbrillen.

De strengere regels zijn tot stand gekomen na overleg tussen minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecreatris Mansveld van Infrastructuur en Milieu met burgemeesters van verschillende grote steden na problemen met vuurwerk in de jaarwisseling van 2013/2014.