De Zeeuwse Hedwigepolder is jarenlang de speelbal geweest van de politiek. Eerst zou hij onder water komen, toen weer niet en uiteindelijk wel. Een overzicht.

2005: Het kabinet-Balkenende II ondertekent een verdrag met afspraken over nieuwe natuur die er moet komen door schade die is ontstaan door het verdiepen van de vaargeul naar Antwerpen. Landbouwminister Cees Veerman (CDA) brengt de Zeeuwen de boodschap dat 600 hectare natuurcompensatie in Zeeland nodig is.

April 2009: Het kabinet-Balkenende IV slaat de aanbevelingen van de commissie-Nijpels in de wind en beslist de Hedwigepolder niet onder water te zetten.

Oktober 2009: Het kabinet besluit dat de Hedwigepolder toch onder water moet. Het stelt dat het er alles aan heeft gedaan om alternatieven te vinden, maar ontpolderen blijkt de beste oplossing.

2010: In het regeerakkoord van het kabinet onder leiding van Mark Rutte (VVD) is opgenomen dat de polder niet onder water gaat.

2011: Staatssecretaris Henk Bleker (CDA) komt met een alternatiefplan. Bleker wil een deel van de Hedwigepolder en enkele andere polders teruggeven aan de natuur.

22 mei 2012: De Tweede Kamer wijst Blekers plan af.

29 oktober 2012: VVD en PvdA spreken in het regeerakkoord af dat de polder zo snel mogelijk onder water wordt gezet.

21 december 2012: Het kabinet besluit definitief tot ontpoldering. Die begint in 2016. In 2019 moet de Hedwigepolder weer helemaal onder water staan.

10 februari 2014: Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken presenteert het rijksinpassingsplan voor de Hedwigepolder. Daarbij wordt het gebied aanwezen als Natura 2000-gebied en komt het onder water te staan.

28 augustus 2014: Stichting en Actiecomité Red Onze Polders en de eigenaar van de Polder, Gery de Cloedt, gaan in beroep bij de Raad van State (RvS). Zij vinden dat niet alle alternatieven goed zijn onderzocht en vragen zich af of de gewenste natuurontwikkeling ook echt tot stand komt. Volgens hen zal de polder snel dichtslibben.

12 november 2014: De Raad van State verklaart het beroep ongegrond. Volgens de Raad van State zijn alle alternatieven voldoende onderzocht. Volgens de RvS heeft staatssecretaris terecht besloten het gebied te ontpolderen.