De Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen mag onder water worden gezet. Dat bleek woensdag uit de uitspraak van de Raad van State in Den Haag.

Het Rijk en de provincie Zeeland willen de polder weer onder water zetten, waardoor 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied wordt.

Nederland heeft met België afgesproken dat de polder onder water wordt gezet als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, de toegang tot de Antwerpse havens. In december 2012 nam het kabinet het besluit de polder onder water te zetten, na jarenlang gesteggel.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt de ontpoldering bij aan het herstel van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Als de polder onder water staat, kunnen in de Westerschelde getijdenstromen ontstaan.

Planten

Bij vloed stroomt het gebied onder water, bij eb vloeit het water weer terug. Hierdoor kunnen slikken en schorren ontstaan, waarop zeldzame planten en dieren leven die in de oorspronkelijke zoet-zoutnatuur horen, stelt het ministerie.

Veel tegenstanders willen dat de polder droog blijft. Ze vinden dat er in de loop der jaren al genoeg landbouwgrond verloren is gegaan. Ze betwijfelen ook of de getijdennatuur zich zal ontwikkelen. Ze denken dat het gebied na ontpoldering weer zal dichtslibben en het beoogde natuurherstel daarom niet wordt bereikt.

Overleg

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) constateert dat er met de uitspraak van de Raad van State nu duidelijkheid is over de Hedwigepolder. ''Met deze uitspraak ligt er een definitief besluit om de Hedwigepolder te gaan ontpolderen. Daarmee wordt het regeerakkoord uitgevoerd'', aldus Dijksma.

Dijksma wil in nauw overleg met de provincie Zeeland en Vlaanderen aan de slag om de plannen uit te voeren. ''De planvorming heeft lang geduurd, er zijn vele alternatieve plannen de revue gepasseerd en er is veel maatschappelijke beroering geweest. Met deze uitspraak is er duidelijkheid en kan daar een punt achter worden gezet.'' In 2019 moet de Zeeuwse polder natuurgebied zijn.

Video: 'Ontpoldering beste optie voor natuurbehoud'
Video: 'Ontpoldering beste optie voor natuurbehoud'

Eigenaar

De eigenaar van de Hedwigepolder, Gery De Cloedt, legt zich niet neer bij de uitspraak van de Raad van State. ''De Cloedt gaat zich er niet bij neerleggen", zegt zijn woordvoerder. 

"Voorlopig komt er geen water in de polder. Het is een onzinproject'', stelt Hans Mieras, juridisch adviseur van de eigenaar. ''We gaan ons verzetten tegen de onteigeningsprocedure. We gaan proberen om die met alle middelen tegen te houden. Die procedure gaat nog zeker twee jaar duren.''

De Cloedt overweegt naar het Europees Hof van de rechten van de Mens te gaan ''om te kijken of de procedures wel goed gevolgd zijn. Daarvoor hebben we nog een half jaar de tijd'', aldus de juridisch adviseur. Volgens hem heeft de raad onvoldoende gekeken naar de tegenargumenten. Het Rijk hoopt dat er getijdestromen ontstaan met eb en vloed, maar volgens Mieras werkt dat niet en slibt het snel dicht. ''Het wordt een modderbak met slib.''

Video: Hedwigepolder mag onder water
Video: Hedwigepolder mag onder water

Hedwigepolder jarenlang speelbal van politiek