Jongeren met jeugdzorg belanden vaker in het speciaal onderwijs dan gemiddeld.

In totaal kregen in 2013 bijna 105.000 kinderen hulp van Bureau Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Het gaat om jongeren tot 18 jaar met opgroei- of opvoedingsproblemen.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Van de kinderen tot 5 jaar die jeugdzorg ontvangen, volgde vorig jaar zo'n 18 procent speciaal basisonderwijs. Hoe ouder deze kinderen worden, hoe meer er naar het speciaal onderwijs stromen.

Bij jongeren met jeugdzorg tot 11 jaar, is het percentage opgelopen tot bijna eenderde. Het landelijk gemiddelde van vijf- en elfjarigen is respectievelijk 2 en 7 procent.

Middelbaar onderwijs

Uiteindelijk belandt 79 procent van de jeugdzorgjongeren tussen 12 tot en met 17 jaar op speciale scholen in het zogeheten cluster 4. Daar zitten voornamelijk leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen. Zo'n 18 procent volgt cluster 3, waar leerlingen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen onderwijs volgen.

Op latere leeftijd belanden deze jongeren vaker op het mbo en minder vaak in het voortgezet onderwijs. Iets meer dan de helft van de jeugdzorgjongeren volgt een mbo-opleiding, terwijl het gemiddelde zo'n 44 procent is.

Ongeveer een kwart van de jongeren met jeugdzorg volgt voortgezet onderwijs, tegenover 42 procent van het landelijk gemiddelde.