De onbewoonde eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin verplaatsen door afslag van strand en aangroei van zand in zee, maar zullen in elk geval de komende tientallen jaren niet verdwijnen. 

Dat blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat en Deltares, die de ontwikkelingen van de eilanden sinds het eind van de jaren 80 in de gaten houden.

Volgens de onderzoekers veranderen de eilanden wel van uiterlijk, maar zullen ze zeker komende decennia nog blijven bestaan. Lange tijd bestond de vrees dat de eilanden zouden verdwijnen.

De verwachting is dat Rottumeroog de komende jaren samengroeit met het nog kleinere eilandje Zuiderduin. Rottumeroog zal daardoor fors groter worden. 

Volgens de onderzoekers komen er bijzondere flora en fauna op de eilanden voor. Rottumeroog trekt in het najaar soms wel 300.000 trekvogels.

Rottumeroog en Rottumerplaat blijven gescheiden, want Het Schild, de geul tussen beide eilanden, groeit. Rottumeroog 'wandelt' zuidwaarts. Rottumerplaat wandelt in oostelijke richting. Het eiland is in dertig jaar totaal van uiterlijk veranderd, maar qua volume even groot gebleven.

Het onderzoek heeft volgens Staatsbosbeheer laten zien dat maatregelen als helmgras planten, stuifmatten plaatsen of verhardingen aanbrengen om afslag tegen te gaan, niet werken. Dat is eeuwenlang geprobeerd, maar sinds Rijkswaterstaat er rond de eeuwwisseling mee stopte, is er weinig veranderd.

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer blijven de wildernis elke drie tot zes jaar volgen.