Er zijn dit schooljaar ruim twintigduizend kinderen minder naar een basisschool of speciaal onderwijs gegaan dan in het vorige schooljaar. 

Dat blijkt volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) uit cijfers van het ministerie van Onderwijs.

Dat komt aan de ene kant door krimp van de bevolking in onder meer Drenthe, Limburg en Zeeland. Aan de andere kant zijn er veel leerlingen naar een gewone basisschool gegaan in plaats van naar een speciale basisschool.

In 2014 hadden de basisscholen met 1.457.500 kinderen negentienduizend leerlingen minder dan in 2013, aldus de AOb. Op de speciale basisscholen daalde het aantal leerlingen met 1200 naar bijna 37.000. In totaal zijn er de afgelopen tijd tweehonderd schoolklassen met tweehonderd fulltimebanen verdwenen.

Speciaal onderwijs

Op de scholen voor speciaal onderwijs voor kinderen met een ernstige handicap of gedragsproblemen was de daling klein. Op die scholen zaten dit jaar bijna 71.000 kinderen, vierhonderd minder dan een jaar eerder. Op deze speciale scholen zitten zowel kinderen in de basisschoolleeftijd als uit het voortgezet onderwijs.

Er verdwenen in aanloop naar dit schooljaar 125 scholen, door fusies en opheffingen, meldt de AOb. Er kwamen ook weer 26 scholen bij, door fusies en nieuw gevestigde scholen, waardoor er nu 99 scholen minder zijn dan vorig jaar.