De verwisseling van twee DNA-monsters bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft er in 2008 toe geleid dat een 25-jarige man uit Utrecht ten onrechte schuldig is bevonden aan drie autokraken. 

Hij zat hiervoor drie dagen in voorarrest en voerde een werkstraf van negentig uur uit. Meer verwisselingen worden uitgesloten.

Het NFI zegt na de ontdekking in juli dit jaar de zaak direct aan het Openbaar Ministerie te hebben gemeld. De NFI-directeur heeft in een persoonlijk gesprek met de man zijn excuses gemaakt en gezegd de geleden schade te willen compenseren.

De verwisseling van de NFI-stickers met identiteitsgegevens kwam aan het licht toen in een ander politieonderzoek opnieuw DNA van de Utrechter werd afgenomen.