Van het College voor de Rechten van de Mens mag de openbare Prof. Kohnstammschool in Utrecht de Sinterklaasviering dit jaar gewoon doen met Zwarte Piet in de klas. Dat geldt echter niet automatisch ook voor volgend jaar.

Dat is het oordeel in de procedure die een moeder met kinderen op de school had aangespannen. Zij wilde dat Zwarte Piet in woord en geluid werd verboden.

Volgens het college is dat in dit geval niet nodig. "Een school discrimineert niet als zij Sinterklaas in 2014 met Zwarte Piet viert", zo concludeert het college. 

Het oordeel van het college richt zich specifiek op het handelen van deze individuele school. In een eerdere uitspraak liet het College voor de Rechten van de Mens weten dat het fenomeen Zwarte Piet als zodanig wel een racistisch onderdeel van het Sinterklaasfeest is. ''Ook al is het niet racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend ervaren.''

Het college is daarom van mening dat er wel goed naar de toekomst gekeken moet worden. "Voor het jaar erna kan het oordeel anders luiden, want Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten", zo wordt gezegd in het oordeel.

Goede wil

De openbare prof. Kohnstammschool kan de viering dit jaar met Zwarte Piet gewoon door laten gaan, omdat er volgens het College door de school goede wil is getoond. De school is eind 2013 al aan de discussie over dit onderwerp begonnen. Zo kwam de medezeggenschapsraad, waarin ouders en docenten vertegenwoordigd zijn, bij elkaar.

''De school heeft laten zien actie te ondernemen om te voldoen aan haar zorgplicht. Wel verwacht het college het komende jaar verdere actie van de school om ervoor te zorgen dat Zwarte Piet zoveel mogelijk wordt ontdaan van discriminerende aspecten.'' Een verbod is niet de oplossing, liet het college ook weten.

De moeder die de procedure aangespannen had vindt dat in de hoofden van de kinderen het beeld wordt opgeroepen dat zwarte mensen dom, slordig en meer in het algemeen anders zijn.

Toetsen

Het College voor de Rechten van de Mens toetst echter alleen of er sprake is van overtreding van wetgeving over het gelijkheidsbeginsel. Sancties of boetes kan het college niet opleggen.

Wanneer het ooit tot een rechtszaak over deze kwestie zou komen moet het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens wel worden meegenomen in de afweging die de rechter maakt voor zijn uitspraak. "De rechter moet dan motiveren waarom hij de uitspraak van het college wel of niet meeneemt", aldus een woordvoerder van het college.

Dat zou er toe kunnen leiden dat ook andere scholen in de toekomst moeten gaan kijken naar een andere invulling van Zwarte Piet. De woordvoerder benadrukt wel, dat dit uiteindelijk een besluit van de rechter zou zijn.  

'Zwarte Piet op school niet discriminerend'
'Zwarte Piet op school niet discriminerend'

Wat u moet weten over de discussie rond Zwarte Piet