Het percentage koeien in de wei blijft gelijk, ondanks de schaalvergroting van de laatste jaren. Zo'n 70 procent van de koeien liep in 2013 in de wei, net zoveel als in 2012.

Dat maakt het CBS vandaag bekend.

De inspanningen van de sector om weidegang voor de koeien te behouden, lijken daarmee effect te hebben.

Het aantal bedrijven met melkvee is tussen 2000 en 2013 met bijna 11.000 gedaald naar 18.700, terwijl het aantal dieren vrijwel gelijk bleef op anderhalf miljoen.

De keuze tot het op stal houden van de koeien hangt sterk samen met de omvang van het bedrijf. Meer dieren op het bedrijf leidt vaker tot het altijd op stal houden van de koeien.

Op bedrijven met 120 melkkoeien of meer komt 54 procent van de dieren in de wei. Bij melkveehouders met minder dan veertig melkkoeien is dit ruim 94 procent.