Het Nederlandse Rode Kruis wil in februari 2015 starten met een omvangrijk project dat ertoe moet leiden dat burgers snel kunnen worden ingeschakeld als zich een grote ramp voordoet. 

Dat meldt het Rode Kruis.

In februari wil de hulporganisatie "de grootste rampenoefening uit haar geschiedenis" organiseren, met duizenden deelnemers. Vanaf zaterdag kunnen mensen die willen helpen in het geval van grote rampen of calamiteiten zich aanmelden

"De oefening zal uitgaan van een rampenscenario waarbij grote groepen mensen getroffen worden en er op verschillende manieren hulp geboden moet worden", meldt het Rode Kruis. Mensen die zich hebben aangemeld voor het project worden via sms opgeroepen. Hen wordt gevraagd aan te geven of zij op dat moment inzetbaar zijn. 

De oefening bestaat uit een praktisch gedeelte, waarbij een aantal mensen zich zo snel mogelijk op een bepaalde locatie in het land moet melden bij het Rode Kruis. Ook is er een online component, waarbij mensen via sociale media moeten aangeven dat zij de oproep hebben ontvangen en hier via een virtuele actie gehoor aan geven. 

Het idee voor het burgerhulpproject is afkomstig uit Oostenrijk, waar de hulpverleningsorganisatie beschikt over 35.000 mensen die in geval van nood bereid zijn om te helpen.