Kleine fouten in de administratie van de overheid kunnen grote gevolgen hebben voor burgers. Bovendien blijken fouten heel moeilijk terug te draaien.

Daarvoor waarschuwt de Algemene Rekenkamer in een woensdag verschenen rapport. Burgers kunnen er enorm veel last van ondervinden als hun persoonsgegevens verkeerd staan geregistreerd bij de overheid.

Zo deed een vrouw in Den Haag aangifte van het overlijden - in het buitenland - van haar oma. Een paar dagen later krijgt ze zelf brieven van meerdere instanties waaronder de Belastingdienst en het Pensioenfonds waaruit blijkt dat die háár als overleden hebben geregistreerd. In een ander voorbeeld blijft iemand maar boetes krijgen voor een gestolen scooter.

Geen toeslag

In weer een ander voorbeeld verhuist een gezin binnen de gemeente Woerden, maar wordt het door een fout geregistreerd als 'geëmigreerd'. Dat leidt tot het stopzetten van toeslagen en dat weer tot financiële problemen, waardoor het kinderdagverblijf moet worden opgezegd en de zorgpremie niet meer kan worden betaald.

Het terugdraaien van de fout kost veel moeite en tijd en lukt uiteindelijk pas met hulp van de Nationale ombudsman.

Digitalisering

De Rekenkamer wijst erop dat de gevolgen van fouten voor burgers als gevolg van de digitalisering van systemen niet kleiner worden. Een foute adreswijziging bij de gemeente kan worden overgenomen door instanties als de Belastingdienst, DUO en de waterschappen. Dat kan leiden tot verlies van huurtoeslag of studiefinanciering, lagere uitkeringen en hogere heffingen.

Soms ligt de fout bij de burger, maar soms kan die er ook niets aan doen. Een fout herstellen is vaak ingewikkeld. De Rekenkamer beveelt daarom aan dat daarvoor één centraal meldpunt komt, bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.

Bij de registraties van persoonsgegevens zijn vijf ministeries betrokken en honderden instanties. De Rekenkamer vindt dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken daar meer bevoegdheid over moet krijgen en maatregelen die hij heeft aangekondigd verder moet uitwerken.