De economische recessie heeft de armoede onder kinderen in rijke landen waaronder Nederland vergroot. In de crisisjaren tussen 2008 en 2012 is het aantal kinderen onder de armoedegrens in de meest welvarende landen toegenomen met 2,6 miljoen.

Dat constateert Unicef in een dinsdag verschenen rapport.

In totaal leven nu 76,5 miljoen kinderen in armoede in de 41 onderzochte landen. In Nederland bedroeg de stijging 1 procent: in 2008 was 12,9 procent van de kinderen arm, in 2012 13,9 procent.

Tot 2010 daalde de kinderarmoede in Nederland juist nog. Unicef spreekt van ''een Grote Sprong Achterwaarts" en stelt vast dat vier jaar aan vooruitgang teniet is gedaan.

Dat Nederlandse huishoudens meer financiële problemen hebben, komt ook duidelijk naar voren in het rapport. Op de vraag of mensen het afgelopen jaar (2013) weleens te weinig geld hebben gehad om eten te kopen, antwoordde 11 procent bevestigend. Dat was voor de crisis slechts 4 procent.

In andere ontwikkelde landen heeft de crisis ingrijpender gevolgen voor kinderen. Zo is in Griekenland 14 jaar van vooruitgang verloren gegaan. De armoede onder kinderen steeg daar explosief, van 23 procent tot 40,5.

Het aantal ouderen onder de armoedegrens nam in de meeste onderzochte landen juist af. Dat wijst er volgens de onderzoekers op dat de vangnetten voor ouderen beter functioneren dan die voor jongeren.