Met de winter voor de deur kijkt Amsterdam naar mogelijkheden om tijdens de koude maanden structurele opvang te regelen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Deze zogeheten bed-, bad-, en broodvoorziening moet volgens de gemeente iedereen die dat toekomt een ''humanitaire ondergrens'' bieden.

Het voornemen loopt vooruit op een besluit van het comité van Europese ministers over een advies van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR). Dat oordeelde eerder dat illegalen voedsel, onderdak en kleren moeten kunnen krijgen. Het kabinet wacht dit besluit echter eerst af, was eerder al bekend.

Burgemeester Eberhard van der Laan benadrukt in een brief aan de gemeenteraad dat er geen onomkeerbare beslissingen worden genomen totdat het kabinet een standpunt heeft ingenomen over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente moet ook nog een potje vinden om de kosten van de opvang te kunnen betalen.

Programma Vreemdelingen

In de brief staat verder dat Amsterdam werkt aan een zogeheten Programma Vreemdelingen. In deze 24-uursvoorziening kunnen mensen opvang krijgen die ernstig (psychisch) ziek of kwetsbaar zijn. Ook moeten mensen die ''aantoonbaar serieus'' willen meewerken aan vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst hier terechtkunnen.

De personen krijgen in dit programma begeleiding op maat. Hiervoor is al een bedrag van 1,7 miljoen euro gereserveerd en de voorziening zou volgend voorjaar moeten beginnen.

Meewerken

De gemeente bood eerder al op basis van een proef onderdak aan uitgeprocedeerde asielzoekers van de actiegroep We Are Here. Ze moesten in ruil hiervoor wel meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst. De pilot mislukte, omdat slechts een enkeling bereid was terug te gaan.

''Maar we hebben daarvan wel geleerd dat we alleen van uitgeprocedeerden kunnen vragen of ze willen meewerken als ze niet op straat zwerven en zich voortdurend zorgen maken over waar ze moeten slapen en of ze wel iets te eten hebben vanavond'', zei een woordvoerder van Van der Laan.