De provincie Groningen moet meer geld krijgen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de schade van de gaswinning en de aardbevingen te compenseren.

De NAM stelde samen met het Rijk al 1,2 miljard euro beschikbaar, maar daar moet nog achthonderd miljoen bovenop, zegt commissaris van de Koning Max van den Berg (PvdA) zaterdag in het Dagblad van het Noorden.

Volgens Van den Berg is de bevingsregio groter geworden. Onlangs bereikten de aardschokken de stad Groningen en de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Het aantal mensen dat hiervan schade kan ondervinden is verdubbeld, aldus de commissaris. Op dit moment heeft de NAM 23 duizend schademeldingen ontvangen.

Schadeloostelling

Het afgesproken bedrag om de klagers schadeloos te stellen is achterhaald, aldus Van den Berg in de krant. "Je moet gewoon nuchter zijn en constateren dat de problematiek in Groningen zo zwaar wordt dat dit bedrag is achterhaald.''

De NAM moet zich bovendien ruimhartiger opstellen. "Neem achterstallig onderhoud mee. Zeg tegen mensen: u hebt niet om deze ellende gevraagd. We gaan aan de royale kant zitten. Verzand niet in formele en juridische procedures.''

Vorig jaar vroeg Van den Berg om een miljard euro voor de bewoners van de provincie die last hebben van de aardschokken. Van den Berg werd daarna naar eigen zeggen 'bijna een jaar weggehoond door de Tweede Kamer.'