Het aantal nesten van eikenprocessierupsen is in het noorden van Nederland in het afgelopen seizoen verdrievoudigd.

Op sommige plekken in Friesland, Groningen, Drenthe en Noordoostpolder zijn zelfs waarschijnlijk vijfmaal zoveel rupsennesten als in 2013.

De rups, die veel gezondheidsklachten kan veroorzaken, heeft zich in het zuiden van het land niet opvallend verder verspreid. In het midden van het land is sprake van een verdubbeling van het aantal nesten.  Alleen Noord-Holland boven Amsterdam lijkt nog plaagrupsvrij.

Tot dit jaar kwamen eikenprocessierupsen vooral voor in lanen met eiken. In 2014 zijn de beesten echter ook aangetroffen in natuurgebieden met gemengd bos. Zelfs in de Overijsselse Weerribben, waar maar heel weinig eiken staan, zijn nesten gevonden.

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups waarschuwt dat gemeenten niet moeten bezuinigen op de bestrijding van de plaagrups, want voor 2015 wordt een verdere toename voorzien. De rupsen laten brandharen los, die voor veel jeuk, ademhalingsklachten en ontstoken ogen kunnen zorgen. Zowel mensen als dieren hebben er last van.