Het aantal mensen van wie bij gemeenten niet bekend is waar ze wonen of verblijven, is voor het eerst gedaald. 

Dat meldt minister Plasterk donderdag aan de Tweede Kamer. 

Op een derde van de door de overheid bezochte adressen bleken de opgegeven personen niet te wonen of er woonden andere mensen dan opgegeven was bij de gemeente. 

De huisbezoeken lijken vooral een positief effect te hebben op mensen die bij de gemeenten geregistreerd staan onder de status Vertrokken Onbekend Waarheen, ook wel VOW genoemd. Deze zogeheten spookburgers hebben geen Nederlands adres vanwege emigratie. Ook is er van deze mensen geen adres in het buitenland bekend. 

Uit de huisbezoeken bleek dat het grootste aantal spookburgers een VOW-status heeft. Mensen hebben dan een ander adres doorgegeven aan de gemeente om onder hun belastingverplichtingen uit te komen.

De overheid is in 2014 gestart met het uitvoeren van huisbezoeken om te kijken of inwoners ook daadwerkelijk wonen op het bij de gemeente bekende adres. Voor die tijd steeg het aantal VOW'ers met ongeveer 25.000 per jaar. In het afgelopen jaar is dit aantal gedaald met ruim 8.000, naar ruim 443.000 mensen. De huisbezoeken werpen hun vruchten dus af. 

Briefadressen

Naast de daling onder de VOW-groep, daalde ook het aantal briefadressen tot ongeveer 50.000. Mensen die bijvoorbeeld in een ziekenhuis of gevangenis verblijven, kunnen een briefadres regelen om toch post op te kunnen ontvangen. Maar briefadressen worden ook vaak gebruikt om bijvoorbeeld te frauderen met uitkeringen. Ook daar controleerde de overheid de afgelopen tijd strenger op.