Een deel van de Iraakse asielzoekers hoeft vooralsnog niet terug naar Irak, ook niet als ze uitgeprocedeerd zijn.

Staatssecretaris Fred Teeven, verantwoordelijk voor asielzaken, heeft dit besloten voor een deel van Irak.

Aanleiding hiervoor is de strijd in het land door de opmars van de radicaalislamitische terreurgroep Islamitische Staat (IS), zo schrijft hij dinsdag aan de Tweede Kamer.

Het besluit geldt voor zes maanden voor asielzoekers uit de provincies Bagdad, Anbar, Ninewa, Salaheddin, Ta'mim, Diyale en Babil. In deze regio's is de situatie zo onoverzichtelijk en veranderlijk, dat de immigratie- en naturalisatiedienst IND niet in staat is om de benodigde informatie te onderzoeken.

Teeven baseert zich hierbij op een onlangs uitgebracht nieuw ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Termijn

Het besluit houdt in dat de wettelijke beslistermijn van lopende en van nieuwe asielverzoeken van mensen uit de bedoelde gebieden met maximaal een jaar kan worden verlengd. Bovendien hoeven uitgeprocedeerde Irakezen uit deze regio's niet verplicht terug te keren en krijgen ze nog opvang. In Nederland verblijven duizenden Iraakse asielzoekers, maar het is niet duidelijk hoeveel mensen uit de genoemde provincies komen.

De maatregel geldt niet voor Iraakse asielzoekers die uit de Koerdische Autonome Regio (KAR) en een aantal zuidelijke provincies in Irak komen. Daar zijn minder of geen gevechten gaande, aldus Teeven. Voor hen blijft het gewone asielbeleid gelden.

VluchtelingenWerk Nederland vindt het ''onbegrijpelijk'' dat de asielprocedure voor de Irakezen uit deze regio's slechts wordt opgeschort, waardoor ze nog langer in onzekerheid blijven. De Irakezen uit deze gebieden lopen allemaal gevaar en moeten een verblijfsstatus krijgen, meldt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van de belangenorganisatie, in een reactie. VWN pleit daar al langer voor.