Bijna de helft van de huidige eerstejaars hbo-studenten, 45 procent, heeft een studierichting gekozen waarvoor de verwachtingen met betrekking tot het vinden van een geschikte baan ongunstig zijn. 

Dat blijkt uit de nieuwe Keuzegids voor het hbo. 

Informatica, commerciële studies, communicatiestudies en de toeristische sector zijn met het oog op baanperspectief nog altijd riskante studierichtingen, maar dat geldt nu ook voor bedrijfskunde, sociaal werk, fysiotherapie en veiligheidskunde. 

Bijna driekwart van de huidige studenten krijgt in de periode tot 2018 meer moeite om passend werk te vinden. "Zij zullen veel waker werk op mbo-niveau of zelfs daaronder moeten accepteren", concludeert de Keuzegids. De prognoses zijn gebaseerd op onderzoek van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt in Maastricht, een orgaan dat elke twee jaar in kaart brengt hoe vraag en aanbod zich per vakgebied ontwikkelen. 

Als oorzaak van de verslechtering noemt de Keuzegids de recente overheidsbezuinigingen en de bestrijding van het vroegpensioen: omdat ouderen langer werken, komen er minder banen vrij voor jongeren. 

Ranglijst

In de Keuzegids is ook vastgesteld hoe specifieke hogescholen presteren. Opvallend is dat InHolland nog altijd onder de maat presteert. De onderwijsinstelling staat op de laatste plaats en alleen de opleiding Kunst en Cultuur krijgt een voldoende. "Het bestuur werd vervangen, er werd beterschap beloofd. Maar uit de harde feiten valt die beterschap nog niet af te leiden", meldt de Keuzegids.

NHTV Breda biedt van de grotere hogescholen het beste onderwijs. Studenten worden daar goed en gericht voorbereid op de praktijk. Ook het Brabantse Avans levert volgens de Keuzegids over het algemeen behoorlijk onderwijs. 

De middelgrote en kleine hogescholen presteren over het algemeen beter dan de grote onderwijsinstellingen. Vooral kleine, particuliere hogescholen doen het goed: IVA in Driebergen en de New School in Amsterdam staan daar bovenaan.