Gemeenten die traag zijn met het geven van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moeten wel een dwangsom blijven betalen. 

Dat is het advies van de Raad voor de rechtspraak aan de regering.

De Wob regelt dat overheden binnen zes weken moeten reageren op een verzoek voor informatie. Als ze te laat zijn, kunnen indieners van het verzoek een dwangsom eisen, die kan oplopen tot 1.260 euro.

Sommige mensen maken misbruik van deze regeling. Ze dienen geen Wob-verzoek in om bestuurlijke informatie boven tafel te krijgen, maar alleen om geld te innen. Er zijn ook mensen die hun verzoek verstoppen in sollicitatiebrieven en offertes.

Getroffen

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wil deze bepaling daarom schrappen. Maar de raad adviseert dat niet te doen, omdat hierdoor ook personen getroffen worden die geen misbruik maken van de Wob.

Er zijn ook personen en bedrijven die een Wob-verzoek doen om duidelijkheid te krijgen in een bepaalde situatie. De raad stelt daarom een aantal alternatieven voor.

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat voor een Wob-verzoek een speciaal formulier moet worden gebruikt, zodat er geen verkapte verzoeken kunnen worden gedaan. Ook zou de termijn voor een antwoord kunnen worden verlengd.