Het aantal tieners daalt de aankomende tien jaar in bijna heel Nederland, behalve in de Randstad. Naar verwachting neemt het 10- tot 20-jarigen af met 160.000.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In 2025 wonen volgens prognoses van het CBS bijna 1,9 miljoen tieners in ons land. Momenteel zijn dat er iets meer dan 2 miljoen.

Bij de 10- tot 15-jarigen verwachten het CBS en het Planbureau een daling van ruim 1 miljoen nu naar 904.000 over 10 jaar. Dat is een afname van 11 procent. De verwachte daling voor 15- tot 20-jarigen is met bijna 5 procent aanzienlijk minder. Hun aantal neemt af van 995.000 in 2014 naar 947.000 in 2025.

De afname van het aantal tieners is het grootst in de kop van Noord-Holland, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen, Delfzijl en omgeving en Zuid-Limburg.

Alleen in vijf regio’s in de Randstad verwacht het CBS nog een toename van het aantal tieners. Het gaat om de stadsregio Den Haag, Groot-Amsterdam, agglomeratie Haarlem, de Zaanstreek, Delft en het Westland. In Utrecht en Groot-Rotterdam neemt het aantal tieners in de komende jaren af.

Vergrijzing

Het CBS verklaart de daling in de meeste regio's door de sterke vergrijzing. Hoe ouder de bevolking wordt, hoe minder geboortes worden verwacht. Ook spelen verhuizingen van jongeren naar studentensteden een rol.

De daling in de regio's gaat volgens het CBS gevolgen hebben voor de benodigde capaciteit van onder meer vervolgopleidingen, sport- en recreatievoorzieningen.