De Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie (OM) onderzoeken of een reservemilitair zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden toen hij tijdelijk in actieve dienst was.

Het gaat om e-mails die hij op dat moment stuurde naar zijn civiele werkgever, een ICT-leverancier, en waarin mogelijk geheime informatie stond.

Dat staat in een brief die minister Jeanine Hennis van Defensie zondagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ze loopt hiermee vooruit op een uitzending Zembla op donderdag 2 oktober.

Volgens het televisieprogramma werkte de man als reserveofficier voor de militaire inlichtingendienst van de landmacht. Hij zou vanuit zijn standplaats in Uruzgan in 2009 een mail hebben gestuurd naar Ordina, waarin hij informatie prijsgaf over de informatiesystemen die de landmacht gebruikte. Volgens hem was de opslag van gegevens en de beveiliging ervan van slechte kwaliteit.

De informatie was niet alleen militair vertrouwelijk, maar ook op commercieel terrein. Als burger werkte hij voor Ordina en kon zo het bedrijf een voorsprong geven in de zakelijke mogelijkheden, aldus Zembla.

Hennis schrijft dat Justitie informatie over de kwestie heeft overhandigd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om te kijken of het mededingingsrecht is geschonden. De minister wil ook bezien of Defensie lessen kan trekken over de mogelijke betrokkenheid van medewerkers van Defensie bij aanbestedingen terwijl ze zelf banden hebben met leveranciers. Dit kan tot onrechtmatige aanbestedingen leiden.