De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) heeft een meldpunt geopend om beter zicht te krijgen op de verspreiding van wilde zwijnen in Limburg. 

Volgens de Limburgse boeren zit het wilde zwijn inmiddels vrijwel overal in de Limburgse natuur en neemt de populatie snel toe.

De huidige gegevens zijn volgens de boeren onvolledig omdat veel landbouwschade niet wordt gemeld.

Ze denken dat er een nog slechter beeld ontstaat als boeren vanaf 1 oktober 300 euro per officiële schademelding moeten gaan betalen.

''We realiseren ons dat we ook met dit meldpunt geen exacte wetenschap bedrijven maar nu tasten we eigenlijk in het duister'', zegt LLTB-bestuurder Pieter van Melick vrijdag. Het meldpunt is voor boeren en jagers. Ze kunnen waarnemingen én schade melden.

Nationaal Park

Er is in Limburg één leefgebied voor het wilde zwijn: Nationaal Park De Meinweg bij Roerdalen. Buiten dat gebied worden zwijnen afgeschoten. Het streven is dat er buiten het leefgebied geen zwijnen rondlopen, maar de beesten laten zich niet of uiterst moeizaam uitroeien.

Eerder deze maand ontstond landelijk grote ophef toen drie zwijnen die net door de brandweer uit de Zuid-Willemsvaart bij Weert waren gered meteen door een jachtopziener werden doodgeschoten.