Mindert Mulder, een van de directeuren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), stapt op. Mulder werkte vanaf eind 2008 als directeur Cure. 

Het vertrek vloeit voort uit aanpassingen binnen deze toezichthoudende organisatie, na een kritisch onderzoeksrapport en opmerkingen van minister Edith Schippers.

De NZa lag de afgelopen tijd zwaar onder vuur, onder meer door de zelfmoord van klokkenluider Arthur Gotlieb, die een dik dossier achterliet met zaken die allemaal niet goed gaan bij de NZa.

Minister Edith Schippers wil het gezag van de toezichthouder herstellen en zegde strengere regels en richtlijnen toe, en een duidelijkere taakverdeling tussen de NZa en het ministerie.