Veel jeugdzorginstellingen vrezen voor hun voortbestaan omdat ze maar geen duidelijkheid krijgen over het budget waar ze vanaf 2015 over kunnen beschikken.

Daardoor dreigen kinderen die onder jeugdzorg vallen deze hulp te verliezen, meldt het tv-programma Nieuwsuur maandagavond.

Per 1 januari nemen gemeenten jeugdhulptaken over van het Rijk. Maar zorgaanbieders hebben nog zo weinig financiële garanties gekregen, dat ze mogelijk de deuren moeten sluiten.

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) liet opnieuw onderzoeken hoe ver gemeenten zijn met hun afspraken met zorgaanbieders en noemt de situatie ''zorgwekkend''.

Met driekwart van de instellingen is nog geen contract afgesloten en bijna de helft van de ondervraagde zorgaanbieders zegt dat geldproblemen (liquiditeitsproblemen) het voortbestaan bedreigen.

Voorschot

Gemeenten zouden jeugdzorgaanbieders iedere maand een voorschot moeten geven op basis van de prijs die dit jaar gold, adviseert TSJ. Bovendien is volgens de commissie 'topoverleg' nodig tussen Rijk, gemeenten en brancheorganisaties.

Na het verschijnen van een eerder TSJ-rapport, in juni, zei kinderombudsman Marc Dullaert al bang te zijn dat veel kinderen na 1 januari ''verdwijnen in een jeugdhulp-vacuüm'' omdat gemeenten niet klaar zijn voor hun taak.

Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks noemt het in een reactie ''zorgwekkend dat drie maanden voor de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten de boel nog niet rond is''.

Kabinet

De staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) houden nauwlettend in het oog of gemeenten op schema zijn bij de decentralisatie van de jeugdzorg.

Zodra ze problemen signaleren gaan ze met de betreffende gemeente in gesprek. In het uiterste geval kunnen ze een gemeente onder curatele plaatsen.

Een woordvoerder van Van Rijn heeft dat maandagavond gezegd naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur

De woordvoerder van Van Rijn zegt dat er maandag nog een overleg is geweest met gemeenten en brancheorganisaties over de inkoop van specialistische jeugdzorg. Dat verliep volgens hem constructief

Van Rijn en Teeven schreven in augustus al aan de Kamer dat ze de vinger aan de pols houden bij de overheveling van de jeugdzorg. Gemeenten die hun zaakjes niet tijdig op orde hebben, kunnen zo nodig bestuurlijke stappen verwachten.