Het Openbaar Ministerie onderzoekt fraude en corruptie bij minstens vijf grote anti-radicaliseringsprojecten. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar misbruik van subsidies voor het bestrijden van jihadisme in Nederland.

Twee verdachten worden onderzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met subsidies, verstrekt door het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum.

Betrokkenen laten aan de krant weten dat het waarschijnlijk gaat om twee anti-radicaliseringsexperts die op 31 juli in Den Haag staande zijn gehouden.

De experts Forum-programmamanager en PvdA-politicus Halim el Madkouri en de Haagse Berber-activist Farid L. waren beiden betrokken bij de organisatie ongeveer vijf 'weerbaarheidsbijeenkomsten' voor ouders van potentiële Syriëgangers in Den Haag, Delft en Gouda.

Daarnaast onderzoekt het OM vergelijkbare initiatieven in Rotterdam en Amsterdam.