Nederlanders vinden het idee van het kabinet dat ze meer onbetaalde zorg en hulp moeten verlenen aan familie en vrienden maar niks.

Ze vrezen dat de druk om voor elkaar te zorgen toeneemt en dat meer geleund moet worden op de eigen familie- en vriendenkring. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Hoewel de bereidheid om onbetaalde zorg en hulp te verlenen in Nederland groot is, lopen veel mensen nu al wel tegen een aantal grenzen aan, stellen de onderzoekers.

"Te lang intensief hulp bieden kan leiden tot overbelasting, zeker als je die hulp alleen geeft." Volgens het SCP ligt de oplossing in "waardering, erkenning, ondersteuning en begeleiding" die vormgegeven kan worden door de gemeenten.

Cursussen

Zo zouden gemeentes mensen die onbetaalde zorg willen verlenen moeten ondersteunen met cursussen of een kleine onkostenvergoeding. Ook zou er meer ruchtbaarheid moeten worden gegeven aan wat zogenoemde informele zorg inhoudt.

De onderzoekers baseren zich op gesprekken met vierhonderd mensen, waaronder een groot aantal mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg.

Verandering

Aanleiding voor het onderzoek is de verandering van de klassieke verzorgingsstaat in een participatiesamenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. De grootschalige hervormingen vanaf volgend jaar in de zorg zijn daar een voorbeeld van.

Het uitgangspunt daarbij is dat is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De gemeentes krijgen hierin een belangrijke taak.

Volgens schattingen waar de onderzoekers zich op baseren telt Nederland op dit moment zo'n vier tot vijf miljoen mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het SCP voerde het onderzoek uit op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.