Achttien leden van de Fryske Nasjonale Partij reizen woensdagmiddag af naar Edinburgh. De partij wil van Schotland leren hoe ze meer zeggenschap over hun provincie kunnen krijgen.

Dat meldt de NOS woensdag.

De Fryske Nasjonale Partij (FNP) denkt dat ze kan leren van het onafhankelijkheidsreferendum dat donderdag gehouden wordt onder de Schotse bevolking. Daarom reizen enkele leden van de partij woensdagmiddag af naar de Schotse hoofdstad.

De partij wil vooral leren hoe argumenten gebruikt worden die voor of tegen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk pleiten, om daar vervolgens zelf mee aan de slag te kunnen.

Feest

FNP-Statenlid Sybren Posthumus noemt het Schotse onafhankelijkheidsreferendum "een feest voor de democratie," zegt hij tegen de NOS. Maar de FNP heeft zelf geen plannen om te pleiten voor afscheiding van Friesland van Nederland. 

Wel wil de partij meer zeggenschap voor de provincie. Door middel van de reis moet duidelijk worden hoe ze dat doel kunnen realiseren en hoe de kloof tussen Den Haag en Friesland kan worden verkleind.

Als voorbeeld noemt Posthumus het sluiten van een afdeling verloskunde in het ziekenhuis van Dokkum. De Provinciale Staten hadden destijds unaniem een motie aangenomen om de afdeling voor Dokkum te behouden, maar in de Tweede Kamer werd alsnog besloten om de afdeling te sluiten.

"We willen wel meer zeggenschap voor Friesland." Want, zo stelt Posthumus: "We heten wel het Koninkrijk der Nederlanden, maar het lijkt soms meer het Koninkrijk der Randstand afgaand op bepaalde politieke beslissingen."