Nederland gaat de komende dertig jaar ongeveer 20 miljard euro investeren in nieuwe maatregelen om het land te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.

Dat staat in het dinsdag gepresenteerde nieuwe Deltaplan.

Het deltagebied rond Rotterdam, waar Rijn en Maas uitmonden in zee, krijgt steviger dijken. Het deltagebied is volgens de opstellers van het Deltaprogramma 2015 een van de kwetsbaarste plekken van Nederland.

De gevolgen van een dijkdoorbraak veroorzaken daar enorme schade. Verder wordt vooral in het Rivierengebied fors geïnvesteerd in sterkere dijken. In dat poldergebied zullen bij een overstroming veel mensen verdrinken.

Dijk

Van de in totaal 3.700 kilometer dijk in Nederland moet 1.500 kilometer worden aangepakt om Nederland veiliger te maken tegen overstromingen. De zeekeringen zijn grotendeels op orde volgens de Unie van Waterschappen in een reactie op het Deltaprogramma 2015.

Versterken van de dijken gaat 7 tot 9 miljoen euro per kilometer dijk kosten. In totaal vergt de hele klus 15 miljard euro. De waterschappen en het Rijk hebben afgesproken om tot 2028 jaarlijks ieder 181 miljoen euro te investeren. De Unie wil die regeling liever verlengen tot 2050, als het hele Deltaprogramma is uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat landbouw, industrie en natuur altijd kunnen blijven beschikken over voldoende zoetwater is 470 miljoen euro nodig. Het Rijk investeert tot 2021 150 miljoen euro, de rest van het geld brengen de waterschappen en direct belanghebbenden op.

Nieuw hoofdstuk

Het nieuwe Deltaplan is ''een nieuw hoofdstuk in onze eeuwenlange relatie met het water'', zei minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) in een toelichting.

Schultz wees erop dat het eerste Deltaplan na de watersnoodramp van 1953 de aanzet vormde voor de bouw van de deltawerken. Dat vergde tientallen jaren. ''Nu ligt er een nieuw plan voor de komende decennia. Er wonen inmiddels meer mensen in de laaggelegen gebieden. Onze economische activiteiten zijn veel groter.''

Omdat ook de zeespiegel stijgt en het vaker hoogwater in de grote rivieren is, was het volgens de bewindsvrouw ''tijd voor een nieuw deltaplan met extra bescherming."

'Nederlandse delta-aanpak visitekaartje voor watersector'