Het aantal sluizen en gemalen dat niet aan de veiligheidsnormen voldoet is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2011. Bijna de helft (45 procent) is onveilig volgens de huidige maatstaven.

Dat blijkt uit de woensdagavond gepresenteerde Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Het gaat om zogeheten waterkerende kunstwerken zoals stuwen, sluizen en stormvloedkeringen, waarvan er vorig jaar 799 niet aan de normen voldeden. Daarnaast is het aantal zogeheten primaire waterkeringen zoals dijken, duinen en dammen dat niet aan de normen voldoet gestegen van vijftien procent (549 kilometer) in 2001 naar 35 procent (1.302 kilometer) in 2013. 

Volgens het PBL is de afgelopen jaren te weinig geld besteed aan het onderhoud en zal het kabinet de portemonnee moeten trekken om deze zogeheten waterkerende kunstwerken op te lappen. Volgens de onderzoekers is het kabinet op de hoogte van de problematiek. "Het is bekend, maar het is nog niet geregeld dat het percentage teruggaat naar 0 procent."

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn afspraken gemaakt om de kunstwerken op orde te brengen. Tussen 2017 en 2023 worden de dijken, dammen, sluizen en stormvloedkeringen opnieuw beoordeeld.