Het aantal werknemers van Defensie dat is blootgesteld aan verf met de kankerverwekkende stof chroom-6 is veel groter dan eerder werd aangenomen.

Dat blijkt uit arbo-rapporten, meldt de NOS woensdag. De rapporten zijn opgesteld tussen 1999 en 2001. In die tijd werd de vliegbasis Twente verbouwd en bleek dat het personeel mogelijk schadelijke stofdeeltjes had ingeademd. 

Medewerkers van Defensie-werkplaatsen werden tot het einde van de jaren negentig nauwelijks tegen de stof beschermd.

Momenteel wordt door minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie al onderzoek verricht naar blootstelling aan de verf bij vijf werkplaatsen. Tweehonderd medewerkers van die werkplaatsen zeggen ziek te zijn geworden na in aanraking te zijn gekomen met de verf.

Uit de rapporten van de arbo blijkt dat bij nog eens tien werkplaatsen is gewerkt met verf die hoge concentraties chroom-6 bevat. Er zijn concentraties gemeten tot wel tweehonderd keer de norm.

Extra veiligheidsmaatregelen

In 2001 zijn extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd. Volgens Defensie hebben zich toen vierhonderd werknemers uit voorzorg laten registreren dat ze waren blootgesteld aan de verf.

"Als daartoe aanleiding is, zal ik niet aarzelen het onderzoek te verbreden", zegt Hennis-Plasschaert in een reactie. Ze neemt de vele zorgen van mensen "bloedserieus". Het lopende onderzoek naar de gezondheidsklachten van medewerkers van vroegere legerbases in onder meer Brunssum en Eygelshoven, waar Amerikaans materiaal werd onderhouden, is naar verwachting voor het einde van het jaar klaar.

Breder onderzoek

Twee militaire vakbonden willen dat Defensie breder onderzoek gaat doen naar de verf. Het huidige onderzoek beperkt zich namelijk tot vijf NAVO-werkplaatsen.

De vakbonden VBM en AFMP/FNV roepen Hennis-Plasschaert op defensiebreed te kijken. Daaruit moet vooral blijken of de aanbevelingen na eerder onderzoek zijn uitgevoerd en of er sindsdien wel overal maatregelen zijn getroffen die de medewerkers moesten beschermen tegen de gevaarlijke stoffen, zei VBM-voorzitter Jean Debie woensdagavond.