Instanties als UWV, gemeenten, verzekeraars en Arbodiensten vragen mensen onnodig om hun medische dossier beschikbaar te stellen.

Dat gebeurt in een derde van de gevallen, blijkt uit een peiling waarvan patiëntenfederatie NPCF zondagavond de resultaten naar buiten brengt.

De instanties omzeilen daarmee het medisch beroepsgeheim, stellen de NPCF en de landelijke artsenfederatie KNMG in een gezamenlijke verklaring. Ze mogen alleen gerichte schriftelijk vragen 

Mensen voelen druk om hun medische dossier op te vragen bij hun arts uit angst anders geen uitkering of verzekering te krijgen, zeggen NPCF en KNMG. Zij wijzen erop dat wat een patiënt met zijn arts bespreekt vertrouwelijk is.