De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is de afgelopen jaren in de fout gegaan met onderzoeken op sociale media. 

Dat stelt toezichthouder Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)  donderdag.

Volgens de CTIVD is de toepassing van de regels van privacybescherming op sommige punten 
achtergebleven, tijdens een groot aantal inlichtingenoperaties op sociale media.

"Dit heeft tot gevolg dat bij een aantal van de onderzochte operaties onrechtmatigheden zijn geconstateerd", schrijft de commissie.

"Deze onrechtmatigheden betreffen met name de motivering van het gebruik van bepaalde bevoegdheden (inzet agenten en hacken) en de verslaglegging van operaties. Daarnaast is het heimelijk binnenhalen van een aantal grotere algemene webfora disproportioneel."

Privacybescherming 

De toezichthouder concludeert dat de AIVD de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd in onderzoek op internet, maar bij die ontwikkeling is 'de toepassing van de regels van privacybescherming op sommige punten achtergebleven'. 

Zo is in vijf van de onderzochte zaken helemaal niet goed gemotiveerd waarom medewerkers van de veiligheidsdienst webfora 'hebben verworven'. De inbreuk op de privacy van de burgers stond hierbij niet in verhouding tot het doel. 

'Virtuele identiteit' 

Ook hebben AIVD'ers die op internet een 'virtuele identiteit' aannamen hun acties niet goed vastgelegd. De CTIVD concludeert dat agenten in deze gevallen ook 'onrechtmatig' toestemming hebben gekregen om strafbare feiten te plegen. Door de gebrekkige verslagen heeft de CTIVD niet kunnen concluderen of AIVD'ers voldoende afstand hebben gehouden tot het verbod op uitlokking. 

Verantwoordelijk minister Ronald Plasterk heeft de bevindingen van de CTIVD donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De AIVD heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het onderzoek op internet. Dit gebeurde nadat in 2004 was gebleken dat de dienst tijdens onderzoek naar terrorist Mohammed B. van de zogenoemde Hofstadgroep, geen goede informatiepositie op internet had.