De gemeenteraad van Huizen komt donderdag in een extra vergadering bijeen om te praten over de gang van zaken rond de arrestatie van mogelijke Syriëgangers in de Utrechtse gemeente. 

Verschillende fracties in de raad zijn ontevreden, omdat ze naar hun mening niet tijdig zijn geïnformeerd over de inval bij de twee gezinnen.

Op de agenda staat als enige punt 'informatieverstrekking Syriëgangers.' De vergadering, die om 21.00 uur 's avonds begint, is openbaar. Mochten er vertrouwelijke onderwerpen aan de orde komen, dan moet het publiek de raadszaal tijdelijk verlaten.

Vrijdagavond en zaterdag pakte de politie twee mannen van 31 en 34 jaar en twee vrouwen van 30 en 32 jaar op, die volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD op het punt stonden met hun gezinnen af te reizen naar het zogenoemde kalifaat van de Islamitische Staat (IS).

Bij beide gezinnen zijn goederen in beslag genomen, die er mogelijk op kunnen wijzen dat de Huizenaren de terroristische organisatie IS steunen, mensen ronselen voor de strijd en geld ingezameld hebben.

Paspoort

Het OM wil niet zeggen over welke paspoorten de verdachten beschikten. Ze hadden in elk geval een Nederlands paspoort, dat burgemeester Fons Hertog van Huizen zaterdag vervallen heeft verklaard. Dat houdt tevens in dat de Huizenaren geen nieuw Nederlands paspoort kunnen krijgen.

Met de zes kinderen die zijn weggehaald bij de verdachten gaat het goed. Ze verblijven op een adres dat aansluit bij de zorg die de kinderen nodig hebben.

Vier dingen die u moet weten over IS | Islamitische Staat zonder bondgenoten l Dossier Irak