De viering van tweehonderd jaar koninkrijk in Maastricht is zaterdag afgesloten met een diner in het Gouvernement aan de Maas.

Volgens de Limburgse commissaris van de Koning Theo Bovens was er voor de internationale viering geen betere plek denkbaar.

''In ligging, in historie en in aard zijn wij immers de meest internationale provincie van het land", zei hij in zijn welkomstwoord.

''We liggen zo goed als in het buitenland: 44 procent van de Nederlandse grens ligt in Limburg. Hij herinnerde koning Willem-Alexander eraan dat zijn koninklijke gasten uit België en Luxemburg eerder thuis zouden zijn dan hij. Koning Filip en groothertog Henri wonen immers dichter bij Maastricht dan Willem-Alexander.

De provincie is een ''kruispunt van culturen en talen, waar de bewoners zonder ook maar één meter te verhuizen, telkens weer van nationaliteit wisselden". In feite was de plek waar het provinciehuis staat een van de weinige in Limburg die daadwerkelijk tweehonderd jaar onder het gezag van de Oranjes zijn geweest. In 1830, toen de rest van Limburg zich aansloot bij de in opstand gekomen Belgen, bleef St. Pieter - waar het Gouvernement later is gebouwd, Nederlands.

Markt

Zaterdagmiddag werd het feestprogramma op de Markt gestart . Onder het motto 'Hello World' werd voor het stadhuis van de Limburgse hoofdstad een 'grenzeloos' muziek-en modespektakel gehouden. De festiviteiten werden bijgewoond door koning Willem-Alexander en koningin Máxima, het Belgische koningspaar, de groothertog en groothertogin van Luxemburg en de Duitse bondspresident Joachim Gauck en zijn partner. Voorafgaand aan de show tekenden zij in het stadhuis het gastenboek van Maastricht.

Ank Bijleveld, voorzitter van het Nationaal Comité, dat de viering organiseerde, refereerde in haar toespraak aan de gezamenlijke geschiedenis en de vele samenwerkingsverbanden tussen de vier landen die de ''basis voor vrede en veiligheid" legden.

Omhelzing

Met een innige omhelzing bedankte koning Willem-Alexander Gauck voor diens toespraak. Van koningin Máxima kreeg Gauck in het Vrijthof Theater in Maastricht een stevige zoen. De bondspresident prees de internationale oriëntatie van Nederland, hield een vurig betoog over nut en noodzaak van de Europese Unie en Europese samenwerking en besloot met een welgemeend ''lang leve Nederland''.

Gauck zei dat het moeilijk was om feest te vieren in een tijd van rouw. ''Ik weet dat uw land nog steeds in shock verkeert, dat de pijn voortduurt. En ook al zal het niet echt een troost zijn, ik wil u toch zeggen dat deze vliegtuigramp mij en veel mensen in Duitsland heeft geschokt", aldus de bondspresident.

Verwijzend naar de gebeurtenissen in Oekraïne merkte hij op dat ''het des te belangrijker is dat we achter elkaar staan, in Europa en de hele westerse wereld. Het is belangrijk dat we borg staan voor onze waarden en verworvenheden."

Voorbeeld

Gauck zei dat Nederland voor velen in Europa en de wereld nog steeds een voorbeeld en droombeeld is. ''U kunt trots zijn op uw democratische traditie. En u kunt er trots op zijn dat Nederlandse burgers steeds weer hun stem verheffen en moedig opkomen voor de vrijheid", vond hij. Volgens Gauck is het in het gemeenschappelijk belang van beide landen om in Europa samen te werken.

De nationale staat van weleer bestaat niet meer, aldus de bondspresident, een alternatief voor de EU is er niet. ''We kunnen ons niet zomaar terugtrekken, niet achter de dijken en niet achter de bergen."

Gauck was dankbaar om als Duitser andermaal bij een belangrijke gebeurtenis het woord te mogen vieren, na zijn toespraak in Breda twee jaar geleden op Bevrijdingsdag.

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken, die Gauck inleidde, prees zijn moed en streven naar recht en vrijheid tijdens het Oost-Duitse communistisch regime. ''Een uniek persoon", aldus Timmermans.