Juist waar scholieren leren werken met machines is de veiligheid nog altijd niet in orde. Bij controles op ruim honderd vmbo- en mbo-instellingen bleek 64 procent onveilig te werken, meldt de Inspectie SZW donderdag.

De controles werden uitgevoerd tussen september 2012 en april 2013. De situatie is beter dan in 2010, toen nog overtredingen werden geconstateerd bij ruim driekwart van de praktijklokalen.

Bij de recentste controle op 107 scholen werden 142 overtredingen geconstateerd. Bij bijna driekwart van de overtredingen ging het om bewegende delen van machines die niet goed of helemaal niet waren afgeschermd. Scholen zouden vooral het gevaar van beknelling vaak onderschatten.

Zestien procent van de overtredingen had te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Zo ontbraken afzuiginstallaties bij houtbewerkingsmachines en soldeertafels. Acht procent van de overtredingen had te maken met veiligheid rond de machines. Er was bijvoorbeeld valgevaar of de machines waren niet goed geaard.

De inspectie noemt het zorgwekkend dat scholen na herhaalde inspecties en een stevigere aanpak nog steeds onveilig werken. Bij 68 scholen wordt dit jaar een nieuwe controle uitgevoerd. Als de situatie dan niet is verbeterd, wordt meteen een boete opgelegd. Ook kunnen gevaarlijke activiteiten worden stilgelegd.