Het aantal immigranten dat zich in Nederland heeft gevestigd is gestegen. In de eerste helft van 2014 kwamen ruim 76.000 immigranten in Nederland wonen, 8.600 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Per saldo zijn er in de eerste helft van het jaar twaalfduizend immigranten bijgekomen. Het aantal mensen dat uit Nederland vertrok is met 64.000 gelijk gebleven.

De grootste groep nieuwe immigranten bestaat uit Polen. Het aantal Polen dat zich in Nederland vestigt loopt sinds het land toetrad tot de Europese Unie elk jaar op.

In de eerste helft van 2014 vestigden zich twaalfduizend Polen in Nederland. Dat zijn er tweeduizend meer dan dezelfde periode in 2013. Sinds 1 juli wonen er meer dan honderdduizend Polen in Nederland.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Bouw en tuinbouw

Het merendeel (70 procent) van de Polen dat zich in Nederland vestigt doet dat om te werken, voornamelijk in de bouw en de tuinbouw. Een grote groep vertrekt ook weer na verloop van tijd. Er zijn ook ongeveer 80.000 Polen die als seizoensmigranten naar Nederland komen; zij blijven maar kort.

In de eerste helft van 2014 vertrokken ruim vijfduizend Polen uit Nederland. Dat waren er 4.700 in de eerste helft van 2013. De helft van de Polen die zich in Nederland vestigen is na tien jaar weer weg uit Nederland.

Roemenen

Het aantal Roemenen dat in Nederland is komen wonen is ten opzichte van de eerste helft van 2013 verdubbeld tot 2.300. Het aantal Bulgaarse immigranten bleef stabiel. Zowel in de eerste helft van 2013 als in de eerste helft van 2014 vestigden zich ruim tweeduizend Bulgaren in Nederland.

Roemenen en Bulgaren hebben sinds 1 januari geen vergunning meer nodig om in Nederland te komen werken. Diverse politieke partijen vreesden aanvankelijk een invasie van arbeidsmigranten.