Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag heeft een psycholoog per direct uit zijn functie gezet. 

De man heeft de zwaarst mogelijke sanctie gekregen: hij mag nooit meer als psycholoog aan het werk.

De man heeft in een behandeling van een patiënte zulke zware en grove fouten gemaakt - onder meer door haar niet door te verwijzen en door onprofessioneel, grensoverschrijdend gedrag - dat de tuchtrechter tot deze conclusie kwam.

De patiënte kwam in 2011 bij de psycholoog met klachten over depressiviteit. Hij plande vervolgens heel kort op elkaar negen zeer belastende sessies van 2,5 uur per keer.

Ook haar moeder werd daarbij betrokken en de hulpverlener stelde zelfs voor vrienden uit te nodigen en jeugdfoto’s mee te nemen. Ook heeft hij de patiënte omhelsd en haar buik aangeraakt. Zowel zij als haar moeder heeft dit als grensoverschrijdend ervaren.

De tuchtrechter neemt de klachten zeer hoog op, de psycholoog had de patiënte direct moeten doorverwijzen naar een psychiater gezien de ernst van haar klachten. Ook weegt mee dat de psycholoog in het verleden al meerdere keren over de schreef is gegaan.

''Gezien de niet uit te sluiten kans op recidive door herhaald disfunctioneren is het College van oordeel dat alleen de zwaarste maatregel hieraan voldoende recht doet", zo staat in de uitspraak.