Het aantal aanmeldingen voor de Politieacademie slinkt. Dit jaar beginnen 349 agenten in spe aan de opleiding in Apeldoorn, terwijl de academie tussen 2004 en 2013 zo'n tweeduizend studenten per jaar verwelkomde. 

De politie bevestigt vrijdag berichtgeving hierover van Het Parool.

De daling heeft te maken met de reorganisatie bij de politie, laat een politiewoordvoerder weten. "Sinds 1 januari 2013 zijn wij de Nationale Politie. Er wordt nog gekeken wie in de toekomst welke functie krijgt. We kunnen daarom ook nog niet zeggen wie welke scholing nodig heeft." In het verleden bestond de grootste groep studenten dan ook vooral uit agenten die werden bijgeschoold.

Politievakbond ACP vreest dat het politiewerk de komende jaren flink te lijden krijgt onder het gebrek aan bijscholing.

"Zonder goede opleiding kunnen agenten hun vaardigheden niet up-to-date houden. Dan krijg je bijvoorbeeld dat er procedurefouten zullen worden gemaakt bij het opmaken van een proces-verbaal", zegt ACP-vakbondsvoorzitter Gerrit van de Kamp in de krant.

De historische lage instroom hangt ook samen met de bezuinigingen op het politieonderwijs. De rijksbijdrage voor de Politieacademie wordt tussen 2010 en 2017 teruggebracht van 205 miljoen naar honderd miljoen euro per jaar. Daar komt nog bij dat ook drastisch wordt bezuinigd op de bijscholingsopleidingen.