De directie van het Diakonessenhuis in Utrecht is bezorgd over de veiligheid van patiënten. De reden daarvoor is het gedrag van de artsen. 

De ziekenhuisleiding heeft in mei dit jaar een brief naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd om de problemen aan te kaarten.

Dat blijkt uit een rapport van de IGZ die de NOS zaterdag naar buiten heeft gebracht. Het tussenrapport komt voort uit een onderzoek dat de inspectie heeft ingesteld naar aanleiding van de brief van de directie.

De inspectie concludeert in het document dat er geen acuut gevaar is voor de veiligheid maar dat ''het beter kan en moet''. Zo stelt de IGZ dat er een ''hiërarchische afstand tussen medisch specialisten en verpleegkundigen'' is en dat het in het ziekenhuis ontbreekt aan een cultuur waarin medewerkers elkaar aanspreken op fouten.

De inspectie blijft de gang van zaken in het ziekenhuis op de voet volgen.