Het aantal 17-jarigen met een rijbewijs neemt in Nederland toe. In 2013 legden per maand gemiddeld vijfduizend jongeren van die leeftijd praktijkexamen af. In de eerste helft van dit jaar is dat aantal opgelopen naar gemiddeld zesduizend per maand. 

Dat meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) donderdag.

17-jarigen kunnen sinds november 2011 hun rijbewijs halen en doen dan tot hun 18e verjaardag rijervaring op onder begeleiding van een coach. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu startte dat experiment om de verkeersveiligheid te vergroten. Ervaringen in het buitenland toonden positieve resultaten.

Zo veroorzaken jongeren in Duitsland 20 procent minder ongevallen. Ook begaan ze 30 procent minder overtredingen als ze eerst een tijdje met een coach naast zich aan het verkeer deelnemen.

In Nederland hebben nu ongeveer 75.000 17-jarigen hun rijbewijs gehaald sinds het experiment een kleine drie jaar geleden startte.