De zorg in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis vlak na het faillissement is ondanks de risico's goed verlopen. Na het faillissement werd het ziekenhuis overgenomen en ging het verder als het Spijkenisse Medisch Centrum.

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) was het risico dat er iets mis zou gaan vlak na de overname groot. Dat kwam door de onzekerheid bij het personeel over hun toekomst, onduidelijkheden over taken en verantwoordelijkheden en een verschuiving van welke zorg er wel en niet geboden zou worden in de toekomst.

Vanwege deze risico's heeft de inspectie het eerste half jaar na het faillissement intensiever toezicht gehouden.

De inspectie oordeelt dat de medewerkers steeds maximaal gepresteerd hebben, waardoor het ziekenhuis verantwoorde zorg kon blijven leveren.