Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, dat geld uitkeert aan slachtoffers van geweld, heeft tot en met 1 mei dit jaar 363 aanvragen ontvangen van slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen.

Deze slachtoffers kunnen sinds september vorig jaar aanspraak maken op het fonds.

Er zijn twee verschillende regelingen voor schadevergoedingen voor slachtoffers. Bij de zogenoemde tijdelijke regelingen, waar minder bewijslast nodig is, is sinds vorig jaar 87 keer een vergoeding toegekend. Het gaat om een gemiddelde uitkering van 12.500 euro.

Bij de andere regeling is de bewijslast zwaarder. Voor die zogenoemde Statuut is een aparte commissie ingericht, bestaande uit onafhankelijke deskundigen. Hier zijn het afgelopen jaar 79 aanvragen ingediend en tot nu toe zijn zes aanvragen toegekend. De toegekende bedragen variëren van 20.000 tot 100.000 euro.

Afgewezen

Er zijn overigens ook aanvragen afgewezen, omdat het misbruik niet plaatsvond in een jeugdzorginstelling of een pleeggezin. ''Het gaat dan niet om instellingen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de overheid'', legde een woordvoerster van het Schadefonds uit. ''Wij kunnen dan niets voor hen doen. Maar aangezien veel klachten binnenkomen via de hulplijn bij seksueel misbruik, wordt er wel naar een passende oplossing gezocht.''

Het Schadefonds hoopt overigens dat de komende tijd zich nog mensen melden, die dat eerder niet hebben gedaan.